Misija

Mēs pārdodam vairāk nekā produktus, piedāvājot kompleksus risinājumus mūsu klientiem. Neapšaubāmi, Norwex darbinieki, konsultanti un klienti ir mūsu vislielākās vērtības. Tāpat kā daudzus, viņus piesaista mūsu pārsteidzošie tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļi un meklējumi veikt uzlabojumus savā dzīvē.
Mums ir lepnums piedāvāt augstāko kvalitāti un tajā pašā laikā pievienoto vērtību - mūsu ideoloģiju - radikāli samazināt ķīmisko līdzekļu izmantošanu personīgajā higiēnā un uzkopšanā.
Jo vairāk cilvēku pievērsīsies vides saglabāšanai, jo tīrāku planētu mēs atstāsim nākošajām paaudzēm.

Norwex misija ir uzlabot dzīves kvalitāti, radikāli samazinot ķimikāliju izmantošanu sadzīvē - personīgajā higiēnā un mājas uzkopšanas darbos.

Kā mēs to panāksim?
       • Samazinot ķīmisko vielu piesārņojumu no mājsaimniecībām, tādējādi uzlabojot planētas ekoloģisko
          situāciju.
       • Samazinot ķimikāliju lietošanu mājās, tādējādi samazinot kaitējumu veselībai , kas rodas no to
         pielietojuma mājas uzkopšanā.
       • Uzlabojot dzīvi ar mūsu produktiem, kurus Norwex konsultanti izplata visā pasaulē, pozitīvi
          ietekmē tūkstošus.

Iedrošināt, izglītot un parādīt principus, kas palīdz mūsu klientiem radīt veselīgu dzīves un darba vidi, samazinot ķimikāliju lietošanu.

Piedāvāt mūsu produktus ar garantiju, kas sola un rada klientam gandarījumu.

Dot iespēju mūsu pārdošanas konsultantiem sasniegt viņu personīgos un finansiālos mērķus un sapņus.